News & Activity

ข่าวสาร (News)

ข่าวสารต่างๆ ของทางบริษัท
news-banner.jpg

กิจกรรม (Activity)

ประชาสัมพันธ์และประมวลภาพกิจกรรมดีๆ ของทางบริษัท
activity-banner.jpg

เกี่ยวกับเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป ให้บริการด้านงานทำความสะอาด รับเหมาแรงงานและจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากว่า 20 ปี

ติดต่อเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป
ที่อยู่ 18 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
----------------------------------------------------------
โทร : 038-770-801, 038-770-891
แฟกซ์ : 038-325-243

การรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

© 2017 Best Image Group. All Rights Reserved.

Search