ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibility : CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมของเบสท์อิมเมจกรุ๊ป

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนในโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อเป็นการตอบแทนผลประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ

ด้านชุมชน

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง โดยมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน การเลี้ยงน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่างๆ เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาสให้กับน้องๆ ไปจนถึงโครงการสาธารณประโยชน์ตามวัดและชุมชนใกล้เคียงโดยการไปล้างทำความสะอาดวัด หรือส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ที่ได้รับมาจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเบสท์อิมเมจกรุ๊ปจะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไป

เกี่ยวกับเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป ให้บริการด้านงานทำความสะอาด รับเหมาแรงงานและจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากว่า 20 ปี

ติดต่อเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป
ที่อยู่ 18 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
----------------------------------------------------------
โทร : 038-770-801, 038-770-891
แฟกซ์ : 038-325-243

การรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

© 2017 Best Image Group. All Rights Reserved.

Search