บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

BEST IMAGE ENTERPRISE CO.,LTD.

ติดต่อเรา

บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 18 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 [แผนที่]
   
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ 
สอบถามเรื่อง งานแม่บ้าน, สัญญาจ้าง, งานทำความสะอาด
  โทรศัพท์ : 038-770-801, 038-770-891 เบอร์ต่อ 15, 17
  มือถือ : 081-356-0470
  อีเมล์ : bestgroup.bic@gmail.com  
 
ติดต่อฝ่ายบัญชี
สอบถามเรื่อง วางบิลรับเช็ค
  โทรศัพท์ : 038-770-801, 038-770-891 เบอร์ต่อ 13, 18
  มือถือ : 086-326-4287
  อีเมล์ : acc.bestimage@gmail.com  
 
ติดต่อฝ่ายบุคคล
สอบถามเรื่อง การสมัครงานและอื่นๆ
  โทรศัพท์ : 038-770-801, 038-770-891 เบอร์ต่อ 11, 12
  มือถือ : 086-326-4289
  อีเมล์ : hr.bestimage@gmail.com  
       
เวลาทำการ :    
  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-18.00 น. | หยุดทำการวัน เสาร์-อาทิตย์

 

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 18 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
   
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ 
สอบถามเรื่อง งานแม่บ้าน, สัญญาจ้าง, งานทำความสะอาด
  โทรศัพท์ : 038-770-801, 038-770-891 เบอร์ต่อ 15, 17
  มือถือ : 081-356-0470
  อีเมล์ : bestgroup.bic@gmail.com  
 
ติดต่อฝ่ายบัญชี
สอบถามเรื่อง วางบิลรับเช็ค
  โทรศัพท์ : 038-770-801, 038-770-891 เบอร์ต่อ 13, 18
  มือถือ : 086-326-4287
  อีเมล์ : acc.bestimage@gmail.com  
 
ติดต่อฝ่ายบุคคล
สอบถามเรื่อง การสมัครงานและอื่นๆ
  โทรศัพท์ : 038-770-801, 038-770-891 เบอร์ต่อ 11, 12
  มือถือ : 086-326-4289
  อีเมล์ : hr.bestimage@gmail.com  
       
เวลาทำการ :    
  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-18.00 น.
หยุดทำการวัน เสาร์-อาทิตย์

 

สถานที่ตั้ง

ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ตั้ง

บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด